Clients / SIMPLE PARENTING K&j 2015

על החברה:

Simple Parenting הינה חברה הממציאה ומפתחת מוצרים ייחודים בתחום מנשאי רכב לתינוקות – DOONA. החברה מתבססת על עיצוב תעשייתי מתוחכם ופונקציונאלי בתחום התינוקות.  הביתן מציג את החברה כפורצת דרך.

על העיצוב:

הביתן משדר חברה הבטוחה בעצמה ונמצאת בהתפתחות וחדשנות. התרחישים והגראפיקה בביתן ממחישים לצופה את העולם בו המוצר מתקיים, סביבה אורבאנית ומודרנית.

השילוב בין צילומים איכותים ואלמנטים עיצוביים תלת מימדים הוסיפו נופך של עומק ותחושה שהצופה נמצא בתרחיש עצמו.