Clients / verint milpol 2005

על החברה:

Verint הינה חברה גלובאלית המאפשרת עולם בטוח יותר וזאת ע”י איסוף וניתוח מידע במקומות רגישים.

על העיצוב:

בעיצוב הביתן השתמשנו באלמנטים המציגים נגישות למידע באופן פשוט כפי שורינט יודעת לספק ללקוחותיה. מצד שני הביתן שיקף את המרכיבים הטכנולוגיים הנדרשים על מנת ליצור את הטכנולוגיה של איסוף מידע גלוי ושאינו גלוי.

כמו כן הביתן עוצב כך שתהיה אפשרות לקיים פגישות עסקיות ואינטימיות ללא חשיפה לקהל הרחב.

המסרים אותם מעוניינת החברה להפיץ, בלטו על הקירות שפנו לעוברים ושבים מכל כיוון של הביתן.

המסר הגראפי על הקיר המרכזי, עבר דרך עיצוב דמויות מוצללות של אנשים הנמצאים בתהליכי תקשורת שונים, דבר שהדגיש את הזיקה והטכנולוגיה של החברה לתחומים רגישים.

מוטיבים עיצוביים מוארים, הן ברצפה , הן בקירות והן בחלק העליון באו להדגיש את הפן הטכנולוגי/עתידני של מוצרי החברה.